2100AN IS Laboratorieturbiditetsmätare, ISO, 230 V

UTGÅNGEN ARTIKEL

2100AN IS Laboratorieturbiditetsmätare, ISO, 230 V
Produktnr: 4790102

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Uppfyller ISO-kraven

Med inbyggd skrivare, reell tid och ett 455 nm filter för Pt-Co färgmätning, RATIO-mätteknik med 4 detektorer för noggranna turbiditetsvärden med färgkompensering vid färgade prov.

  • Med infrarött enligt ISO
  • Brett mätområde tack vare det optiska systemet med RATIO-teknik: 0,001-10000 NTU
  • Enkel kalibrering
  • Självinstruerande
  • För opalescence enligt Pharm. Eur. 5.0