ORBISPHERE 51x styrsystem för väte

ORBISPHERE 51x-styrenheten använder ORBISPHERE värdeledningsgivare som ger exakta, selektiva och tillförlitliga mätningar av H2.

Systemet är utformat för processövervakning i vätske- och gasfaserna över ett brett spektrum av tillämpningar från dryckesproduktion till sköljning av halvledarskivor i kretsfabriker.

Användargränssnittet är en stor pekfärgskärm med intuitiv programvara för enkel konfiguration av instrumentets processparametrar och larm. Huvudmätfönstret visar kontinuerligt realtidsprocessavläsningar, grafiska givartrender, larmgränser, temperatur och händelseförekomster.

• Upp till 3 givaringångar ger lägre kostnader för installation och ägande
• Hög noggrannhet och snabb responstid innebär en tillförlitlig och effektiv processövervakning
• En värmeavstängningsgivare skyddar mot CIP/onormalt höga temperaturer
• Justerbara larm och utgångar garanterar att alla abnorma händelser registreras
• Enkel överföring av produkt- och globala konfigurationsinställningar mellan instrument med hjälp av USB-klient eller USB-värd
• Produktändringar kan drivas av Profibus DP från ett centralt automationssystem
• Extern tryckgivare som tillval möjliggör gaskoncentrationsmätning under variabla tryckförhållanden
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.