Total koliforma bakterier, testkit

Total koliforma bakterier, testkit
Hachs provtagningslaboratorium för kolibakterier tillhandahåller all utrustning som behovs för provtagning av kolibakterier och/eller E-koli på fältet med hjälp av membranfiltrering (MF- eller MPN-metod (Most Probable Number). Satserna inkluderar även Hachs bärbara inkubator och apparater som krävs för att slutföra provtagning (t.ex. provpåsar, termometer).
Mikrobiologiska media måste beställas separat.
 

Dokumentfilter

Filter Klar