Realtidskontroll (RTC)

HachS RTC-lösningar (Real Time Control) kompletta färdiga system som justera bearbetningsprocesser i realtid, så att din anläggning uppfyller kraven samtidigt som kostnaderna för hanteringen minskas. Det har aldrig varit enklare att styra processen.

RTC-P-systemet optimerar kemisk fosforborttagning genom justering av kemikaliedoseringen i realtid genom kontinuerlig mätning av fosfatkoncentration och flöde, vilket gör att du kan bibehålla konstanta fosforutloppsvärden och utöka ditt kemiska fosforkontrollsystem för oöverträffade besparingar på kemikalier.

RTC-N-systemet optimerar nitrifieringsprocesserna genom justering av DO-koncentrationen i realtid genom kontinuerlig mätning av ammoniumsbelastningen, vilket gör att du kan bibehålla konstanta ammoniumutloppsvärden och utöka ditt DO-kontrollsystem för oöverträffade energibesparingar. Utformat specifikt för kontinuerligt luftade biologiska reningsverk, använder RTC-N både en öppen och en sluten slingstyrenhet för optimal genomluftningsstyrning som baseras på dina önskade börvärden för utloppsammonium.

RTC-N/DN-systemet som är specifikt utformat för oxidationsdiken och sekvensieringssatsreaktorer, optimerar kväveelimineringen genom att bestämma de optimala tidpunkterna för nitrifiering och denitrifiering baserat på kontinuerlig mätning av ammonium och nitratkoncentrationer.

Slamförtjockning och avvattningsprocesser har aldrig kört så smidigt. Använd RTC-ST- och RTC-SD-systemen för att styra polymerdoseringen i realtid, så att du minskar dina polymerdoseringskostnader och samtidigt ökar din biogasavkastning och minskar underhållet samt gissningsarbetet i samband med kostnaderna för din slambearbetningsteknik.

Din process, under kontroll
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50