Analog Differential pH-givare

Analog Differential pH-givare
I den här välbeprövade tekniken för analoga differential-pH-givare används tre elektroder istället för två som i traditionella pH-givare. Process- och referenselektroder mäter pH-värdet differentiellt i förhållande till en tredje jordelektrod. Det leder till oöverträffad mätnoggrannhet, lägre referenspotential och eliminerar jordslingor. De här givarna har högre driftsäkerhet och därmed mindre underhållsbehov och kortare stilleståndstid.

Givarna är tillgängliga i fyra monteringsformat – konvertibelt, insättnings, nedsänkbar och sanitär.
 

Dokumentfilter

Filter Klar