ORBISPHERE C1100

Denna givare ger en riktig noll- och spårbart kalibreringscertifikat och garanterar förmågan för mätningar under 1 ppb.

ORBISPHERE C1100 har den lägsta avdriften och behöver mindre än två underhålls/kalibreringsåtgärder om året. Instrumentet ger avdriftsfria och noggranna mätningar tack vare äkta nollpunktsavläsning.
Den unika platinaskyddsringstekniken förhindrar falska signaler som uppstår från elektrolyten.

C1100-ozongivaren har en unik luftkalibreringsfunktion som erbjuder operatörer en snabb och enkel metod för att kalibrera utan att kräva en extern standard. Luftkalibrering ger en noggrannhet på ±5 % (når bättre än ±1 % mot en ozonstandard av känd koncentration). ORBISPHERE C1100 är den enda givaren som ger en sådan certifierad hög noggrannhet!
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.