924x natriumanalysatorer

9245/9240-natriumanalysatorn är enkelt att installera och kräver bara ström- och provtagningsanslutningar. Tydliga steg-för-steg-instruktioner ges av instrumentet för att förenkla åtgärder som start av instrumentet, långsiktigt viloläge och reagentpåfyllning. 9245/9240-analysator är utrustad med ett helautomatiskt kalibreringssystem som använder 10 ppm-prover, och följer en kalibreringscykel med flera steg som exakt kalibrerar analysatorn. Normalt underhåll består av påfyllning av kalibreringslösningsreagenter och elektrolyt, typiskt var 100:e dag och årligt byte av reagentröret.
För att bibehålla optimal responstid, även i system med kontinuerlig låg natriumkoncentration, återaktiverar analysatorn automatiskt elektroden med hjälp av ofarliga kemikalier.
9245/9240-analysatorn är utrustad med en snabbventilslinga, ett konstant huvudkärl och lägsta provflödesdetektering för att tillåta variationer i provtryck, flöde och avstånd från analysatorn till färskprovpunkten. Momentanprov kan erhållas för manuell kalibrering, noggrannhetskontroll och mätning av engångsprocessprover efter vilket enheten automatiskt återgår till onlineövervakning.
Med en detektionsgräns på 0,01 ppb och ett område mellan 0 och 10 000 ppb är 9245/9240-natriumanalysatorn perfekt för övervakning av natrium i avmineraliserat vatten, pannmatning, kondensat, och alla delar av ång-/vattencykeln.
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.

Andra produktfamiljer