Kvävekyvettest, totalt, 20 - 100 mg/L, för laboratorieroboten AP3900

Kvävekyvettest, totalt, 20 - 100 mg/L, för laboratorieroboten AP3900
Produktnr: APC338
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet, den låga reagensmängden och medföljande tjänst för avfallshantering/återvinning

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk testidentifiering i fotometern, inklusive batchnummer, dokumenterad hållbarhetstid, Hachs Truecal-funktion och COA via RFID-teknik

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester : 50
Lagringsförhållanden: 15 - 25 °C
Metodnamn: EN ISO 11905-1
  Koroleffuppslutning (peroxodisulfat) och fotometrisk detektion med 2,6-dimetylfenol
Mätområde: 20 - 100 mg/L TNb
Parameter: Kväve, total
Plattform: APC
Serviceintervall: 18 månader från tillverkningsdatum