CL17sc kolorimetrisk kloranalysator

Behöver du tillförlitlig kloranalys i realtid för att optimera desinficeringsprocessen eller rapportera till myndigheter?
Hachs kolorimetriska kloranalysator CL17sc följer branschstandard för kolorimetrisk DPD-kemi för kontinuerlig övervakning av vatten för fritt eller total mängd klor. CL17sc fungerar obevakad i 30 dagar och överensstämmer med den amerikanska EPA-förordningen 40 CFR 141.74. Månadsrutinunderhållet för CL17sc kan utföras på några minuter, inklusive byte av reagenser och rengöring av den kolorimetriska cellen. Inga specialverktyg krävs, och steg-för-steg-instruktioner på skärmen för allt rutinmässigt underhåll gör att du kan vara säker på att du har utfört uppgiften på rätt sätt utan att missa några viktiga steg.

Letar du efter en lösning som kan användas i en mängd olika provförhållanden?
Analysmetoden CL17sc påverkas inte av förändringar i klorkoncentration, provets pH, temperatur, flöde eller tryck. Detta ger en mer tillförlitlig och exakt mätning med mindre operatörsingrepp än andra metoder på marknaden.

Tillbringar du för mycket tid med att felsöka problem med din nuvarande kloranalysator?
CL17sc är utrustad med en omfattande uppsättning diagnostikfunktioner som hjälper dig att förebygga driftstopp. Med en inbyggd flödesmätare, statuslampa med tre färger, indikatorer för mätcykel, kolorimeterfönster och diagnostikmeny på skärmen kan du ägna mindre tid åt att identifiera och åtgärda problem när de uppstår.

Behöver du en onlineanalysator som också kan mäta kaliumpermanganat?
CL17sc lämpar sig även för mätning av kaliumpermanganatrester. I laboratorie- och fältstudier har analysatorns analytiska förmåga att bestämma koncentrationen kaliumpermanganat i vatten visats, och de har bekräftat att det är en robust lösning och ett bra verktyg för kontroll av utmanande vattenbehandlingsprocesser (variabel vattenkvalitet och efterfrågan).
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50