Känn dig trygg i de svåra besluten

Känn dig trygg i de svåra besluten


Alla branscher har gemensamma mål: produkter av hög kvalitet som uppfyller kundernas behov, samt processeffektivitet. Användning av rätt analyslösning kan bidra till att säkerställa produktkvalitet och ooptimera produktionsprocesser. Den kan också ge stöd för vattenskydd, förbättrad miljöprofil och regelefterlevnad.

Varje dag fattas beslut om produktlansering, processjusteringar eller som svar på nya problem. När du fattar viktiga beslut måste du kunna lita på tillgängliga data. Så när du letar efter en analyslösning ska du välja en som gör att du känner dig trygg i de svåra besluten.

Maximera drifttiden

Robusta, noggranna analyslösningar gör det lättare att hantera processer och optimera produktionen

Upprätthålla kvalitet

Specialutformade analysmetoder kan säkerställa höga kvalitetsnormer

Skydda din investering

Rätt analys är nyckeln till lång livslängd för din anläggning, kostnadsbesparingar och efterlevnad

Dra nytta av samarbete

Lokal teknisk support och service levererar anpassade analyslösningar

Klicka på bilden för att visa tillgängliga analyslösningar

industry plant 1 2 3 4 5

Kvalitetskontroll/produktionsresultat, säkerställa att produkter uppfyller sina specifikationer och förlänga badens livslängd:

 • Krombad, färg
 • Kopparbad, färg
 • Nickelbad, färg
 • pH-värde

Laboratorielösningar

Processlösningar

Processeffektivitet, upptäcka vidareföring, optimera sköljsteg och övervaka om sköljvatten kan återanvändas

 • Konduktivitet
 • pH-värde
 • Cyanid
 • Metalljoner

Laboratorielösningar

Processlösningar

Process efficiency / environmental safety, to monitor correct elimination of cyanide and nitrite

 • Cyanid
 • Nitrit
 • pH-värde
 • Redoxpotential

Laboratorielösningar

Processlösningar

Regelefterlevnad, övervaka behandlingsprocessernas resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden:

 • Konduktivitet
 • pH-värde
 • Redoxpotential

Laboratorielösningar

Regelefterlevnad, övervaka kvaliteten i avloppsvatten och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden

 • AOX
 • Klor, fritt och totalt
 • Cyanid
 • Nitrit
 • Sulfid
 • Tensider
 • Kadmium
 • Kobolt
 • Koppar
 • Krom, krom VI
 • Bly
 • Metaller (t.ex. koppar, bly, nickel)
 • Silver
 • Tenn
 • Zink
 • Zirkonium

Laboratorielösningar

Processlösningar

 1

Nedsänkningsbad

 2

Sköljbad

 3

Avgiftning

 4

Neutralisering

 5

Utsläpp

Laboratorielösningar

Laboratorieanalyser som har gjorts enkla, tillförlitliga och exakta så att du tryggt kan fatta beslut om kvalitet och efterlevnad.

Processlösningar

Onlinesensorer tillhandahåller informativa data som du kan lita på när du fattar kritiska beslut om drift och processer dygnet runt.