Känn dig trygg i de svåra besluten

Känn dig trygg i de svåra besluten


Alla branscher har gemensamma mål: produkter av hög kvalitet som uppfyller kundernas behov, samt processeffektivitet. Användning av rätt analyslösning kan bidra till att säkerställa produktkvalitet och optimera produktionsprocesser. Den kan också ge stöd för vattenskydd, förbättrad miljöprofil och regelefterlevnad. 
Varje dag fattas beslut om produktlansering, processjusteringar eller som svar på nya problem. När du fattar viktiga beslut måste du kunna lita på tillgängliga data. Så när du letar efter en analyslösning ska du välja en som gör att du känner dig trygg i de svåra besluten. 

Maximera drifttiden

Robusta, noggranna analyslösningar gör det lättare att hantera processer och optimera produktionen

Upprätthålla kvalitet

Specialutformade analysmetoder kan säkerställa höga kvalitetsnormer

Skydda din investering

Rätt analys är nyckeln till lång livslängd för din anläggning, kostnadsbesparingar och efterlevnad

Dra nytta av samarbete

Lokal teknisk support och service levererar anpassade analyslösningar

Klicka på bilden för att visa tillgängliga analyslösningar

industry plant 1 2 3 4 5 6 7

Kvalitetskontroll, för att säkerställa att produkter uppfyller specifikationer och hållbarhetskrav:

 • Syra-/baskapacitet
 • Klorid
 • Färgnummer på vätskor (t.ex. olja)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analys (t.ex. glukos, fruktos)
 • Metaller (t.ex. koppar, bly, nickel)
 • Fukt (Karl Fischer)
 • Nitrat, nitrit, totalkväve
 • Organiska syror
 • Partiklar
 • pH-värde
 • Fenol
 • Tensider
 • Turbiditet

Laboratorielösningar

Processlösningar

Kvalitetskontroll, för att säkerställa att produkter uppfyller specifikationer och hållbarhetskrav

 • Syra-/baskapacitet
 • Klorid
 • Färgnummer på vätskor (t.ex. olja)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analys (t.ex. glukos, fruktos)
 • Metaller (t.ex. koppar, bly, nickel)
 • Fukt (Karl Fischer)
 • Nitrat, nitrit, totalkväve
 • Organiska syror
 • Partiklar
 • pH-värde
 • Fenol
 • Tensider
 • Turbiditet

TOC (Total Organic Carbon, totalt organiskt kol): Produktionsresultat, övervaka processer såsom CIP och upptäcka produktförluster för att styra kostnader


Laboratorielösningar

Processlösningar

Kvalitetskontroll, för att säkerställa att produkter uppfyller specifikationer och hållbarhetskrav

 • Syra-/baskapacitet
 • Klorid
 • Färgnummer på vätskor (t.ex. olja)
 • Cyanid
 • Enzymatisk analys (t.ex. glukos, fruktos)
 • Metaller (t.ex. koppar, bly, nickel)
 • Fukt (Karl Fischer)
 • Nitrat, nitrit, totalkväve
 • Organiska syror
 • Partiklar
 • pH-värde
 • Fenol
 • Tensider
 • Turbiditet

Laboratorielösningar

Processlösningar

Klor totalt, fritt: Processeffektivitet, styra dosering och kostnad av biocider.

Konduktivitet: Kvalitetskontroll, enkel kontroll av inkommande vattenkvalitet.

Hårdhet: Produktionsresultat, kontrollera påverkan på kostnader före behandling eller potential för avlagringar i anläggningen.

pH-värde: Anläggningens livslängd/effektivitet, kontrollera risken för korrosion i anläggningen.

TOC: Produktionsresultat, kontrollera risken för att icke-joniska oorganiska ämnen kan orsaka avlagringars.

Turbiditet: Kvalitetskontroll, kontrollera effektiviteten av filtrering och mikrobiologisk kvalitet


Laboratorielösningar

Processlösningar

Anläggningens livslängd/effektivitet, en indikator på effektivitetsförlust i jonbytare eller membransystem som används för förbehandling

 • Syre
 • Fosfat
 • Natrium

Laboratorielösningar

Processlösningar

Regelefterlevnad, övervaka behandlingsprocessernas resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden.

 • pH-värde
 • Konduktivitet
 • Redoxpotential

Laboratorielösningar

Processlösningar

Regelefterlevnad, övervaka och optimera behandlingsprocessens resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden.

 • Konduktivitet
 • Flottör
 • Näringsämnen
 • Syre
 • pH-värde
 • Slamhalt
 • Fasta ämnen
 • TOC

Laboratorielösningar

Processlösningar

 A

Vattenkonditionering och behandling

 B

Ång-/kraftproduktion och kylnin

 C

Neutralisering

 D

Biologisk rening av avloppsvatten

 1

Leverans av lager

 2

Produktion

 3

Expediering

Laboratorielösningar

Laboratorieanalyser som har gjorts enkla, tillförlitliga och exakta så att du tryggt kan fatta beslut om kvalitet och efterlevnad.

Processlösningar

Onlinesensorer tillhandahåller informativa data som du kan lita på när du fattar kritiska beslut om drift och processer dygnet runt.