Phosphax sc LR fosfatanalysator för låga halter

Hachs digitala på-plats-analysator Phosphax sc LR har väderbeständig kapsling och är idealisk för högprecisionsmätning av ortofosfatkoncentration direkt vid bassängen. Instrumentet erbjuder ett brett mätintervall för flera olika avloppsvattenstillämpningar med detektionsgränser så låga som 0,015 mg/L PO4-P och en kort responstid inklusive provpreparering. Fosfatanalysatorn har också en minsta reagensförbrukning och enkel hantering med analys tillgänglig vid alla tidpunkter.
Phosphax sc LR kan anslutas till en SC1000 eller SC1500-styrenhet.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50