EN LÖSNING SOM PASSAR DINA BEHOV.


Avtal FältService

Resekostnader

Slitagedelar Fältservice Reservdelar Centralt underhåll och reparationer Fraktkostnader Reparationssvarstid
4 dagar
4 dagar
2 dagar
2 dagar
3 dagar
1 dag

 


Regelbundna fabriksrekommenderade förebyggande
underhållsbesök

Verifi ering av instrumentprestanda och driftsäkerhetsförbättringar

Kontrollprotokoll för kvalitetsstyrning

Certifikat enligt internationell ISO-standard

Hotline-support för alla tekniska frågor