Certifierad standardbuffertlösning, IUPAC, pH 12,45, 500 mL

Certifierad standardbuffertlösning, IUPAC, pH 12,45, 500 mL
Produktnr: S11M008
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Auktoriserat kalibreringslaboratorium

Hachs kalibreringslaboratorium i Berlin (Tyskland) har auktoriserats för kalibrering av certifierade pH- och konduktivitetsstandarder av en av Tysklands nationella auktoriseringsmyndigheter. Auktoriseringen är internationellt erkänd.

Fullständigt spårbar standard

IUPAC-seriens certifierade pH-standarder är fullständigt spårbara till standardväteelektroden (SHE) genom certifierat referensmaterial. Alla standarder har formulerats enligt NIST-, IUPAC- och DIN19266-specifikationer.

Fullt pålitlig förpackning

Varje standard levereras i en lufttät aluminiumförpackning som garanterar säker förvaring. Det nominella värdet på pH-standarden är garanterad till första öppning, även efter flera års lagring.

GLP från början och varje dag

Öppningsdatumet och antalet användningar kan markeras direkt på flaskan i enlighet med god laboratoriesed. Den observerade hållbarheten efter öppnandet är tryckt på flaskan, för att säkerställa snabb användning.

Beprövad spårbarhet

Varje standard har sitt eget certifikat för efterlevnad och spårbarhet, som är tillgängligt för hämtning från Hachs webbplats. Användandet av standardiserade pH-buffertar som tillverkats av ett auktoriserat laboratorium ger dig fullständig tillförlitlighet gällande spårbarhetskedjan och beräknade osäkerheter.

Specifikationer

Beskrivning: Reagens för pH-buffertkalibrering
Fotnot : ¹Utom pH 7,000 som formulerats av oss enligt NIST-, IUPAC- och DIN19266-specifikationer för pH 6,865 och pH 7,413
²Dansk Fundamental Metrologi A/S har auktoriserats för pH-mätningar av Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK) (nr. 255)
Färgkodad?: Nej
Lagringsförhållanden: 10–25 °C (skyddas mot ljus)
NIST-spårningsbar: Ja
Package settings: Flaska
pH Värde(n): 12,45 ±0,05 pH vid 25 °C
Region: EU
Serviceintervall: 24 månader
Specialkommentarer: Observerad hållbarhet efter öppnande, samt efterföljande rekommenderad förvaring och användning: 2 månader
Volym/förpackningsstorlek: 500 mL