Bärbara provtagare

Bärbara provtagare
Bühler 2000 en kompakt provtagare med batteridrift för tillfällig provtagning. 24x1L glas eller plast flaskor, upp till 25L dunk. Samma programeringsmöjligheter som de större modellerna. Hög noggranhet och minimerad risk för korskontaminering av prover. Flexibla möjligheter till både passiv och aktiv kylning av prover.
 

Dokumentfilter

Filter Klar