Flytande MPN-media

Flytande MPN-media
Hachs flytande MPN-media (##buljong) används för att med hjälp av MPN-metoden (Most Probable Number) uppskatta antalet levande mikrobiologiska organismer i en provmatris. Hachs flytande MPN kommer i lättanvända, individuellt förpackade glasrör.
 

Dokumentfilter

Filter Klar