AS950 Peristaltiska provtagare

AS950 Peristaltiska provtagare
Provtagning har aldrig varit så här lätt.Hach AS950 automatiska provtagare tar ut och sparar representativa vattenprover för laboratorieanalys. Det finns tre bastyper av automatiska AS950-provtagare: bärbar, provtagare för inomhusbruk med kylskåp och väderbeständig provtagare för utomhusbruk med kylskåp. Allihop är kompatibla med en mängd olika flaskuppsättningar av varierande storlek, kvantitet och material. AS950 är konfigurerbar för att uppfylla alla provtagningsbehov genom att kombinera en styrenhet, en bas, en flaskuppsättning, tillbehör och provtagningsprogramfunktioner.Hachs senaste automatiska provtagare AS950 gör programmeringen, dataöverföringen och arbetet mer intuitivt och praktiskt taget felfritt.

• Den stora färgskärmen och intuitiv programmering ger dig tillgång till alla dina programmeringskriterier på en enda skärm – vilket eliminerar bläddring genom menyer och ger felfri drift.

• USB-kompatibilitet, en ny funktion för provtagare, ger praktisk dataöverföring och möjliggör snabb kopiering av program från en provtagare till en annan.

• Statusskärmen kommunicerar omedelbart larm, missade prover och programförlopp för snabb och enkel felsökning och tillit till provtagningen.Varje AS950-enhet är utrustad med en peristaltisk pump med fjädrande valsar som ger lång slanglivslängd och en vätskedetektor för bästa provvolymsnoggrannhet. Dessutom är USB-anslutning och en tillbehörsport för puls eller 4-20 ingångar standard. Fabriksmonterade alternativ omfattar givarportar för integrering av Hachs nivå eller flödesgivare, en port för MODBUS RS485-kommunikation eller en regngivare och en kontaktlös vätskedetektor. Till sist kan ingångar och utgångar utökas med hjälp av IO9001 för ett enda högspänningsrelä eller IO9004 för en omfattande uppsättning av analoga och digitala utgångar och reläer. AS950 är helt konfigurerbar, och via länkarna nedan kommer du till listor över de mest populära förkonfigurerade kombinationerna. För att diskutera just dina provtagningstillämpningar i detalj med en av våra experter, ring 08-798 05 00AS950-provtagarstyrenheten ersätter äldre SD900- och 900MAX-modeller.
Bärbara provtagare

Light weight and low power requirements for easy mobility in field applications.

Provtagare som förvaras i kylskåp

Optimized for indoor requirements.