ORBISPHERE 366xEx styrsystem

366xEx-familjen med instrument mäter syre (O2), väte (H2) och ozon (O3) i områden där farliga eller lättantändliga förhållanden kan uppstå. I kombination med ett membrantäckt elektrokemisk givare, lämpar sig 366xEx för provtagning av upplösta koncentrationer från spårnings-ppb till övermättnad och gasformiga koncentrationer från ppb- till procentnivåer (%). Dessa givare kan tillverkas av olika kemiskt resistenta material och använda sig av flera olika membran med permeabilitet och kemisk beständighet för att optimera långfristiga mätprestanda.
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.