Standard Addista med blandade parametrar, NIST, avloppsvatten, lågt mätområde

Produktnr: LCA721
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standard med blandade parametrar för kvalitetskontroll av avloppsvattensparametrar, lågt mätområde. Komponenter i standardlösningen är spårbara till SRM från NIST (utom ammonium).
Tillämplig för kyvettesterna
- LCI500 COD (ISO 15705-sammansättning), 0 - 150 mg/L O2
- APC500 COD (ISO 15705-sammansättning), 0 - 150 mg/L O2
- APC314, LCK314 COD, 15 - 150 mg/L O2
- APC304, LCK304 ammonium, 0,015 - 2,0 mg/L NH4-N
- APC138, LCK138 totalt kväve, 1 - 16 mg/L TNb
- APC339, LCK339 nitrat, 0,23 - 13,5 mg/L NO3-N
- APC349, LCK349 fosfat, 0,05 - 1,5 mg/L PO4-P

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor