Standard Addista med blandade parametrar, NIST, avloppsvatten, högt mätområde

Produktnr: LCA720
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Standard med blandade parametrar för kvalitetskontroll av avloppsvattensparametrar, högt mätområde. Komponenter i standardlösningen är spårbara till SRM från NIST (utom ammonium).
Tillämplig för kyvettesterna
- LCI400 COD (ISO 15705-sammansättning), 0 - 1 000 mg/L O2
- APC400 COD (ISO 15705-sammansättning), 0 - 1 000 mg/L O2
- APC114, LCK114 COD, 150 - 1 000 mg/L O2
- APC303, LCK303 ammonium, 2 - 47 mg/L NH4-N
- APC338, LCK338 totalt kväve, 20 - 100 mg/L TNb
- APC340, LCK340 nitrat, 5 - 35 mg/L NO3-N
- APC350, LCK350 fosfat, 2 - 20 mg/L PO4-P

  • Förtroende för dina resultat
  • Mindre komplexitet
  • Färre felkällor