Solitax ts-line sc Neddoppningsgivare för mätning av suspenderade ämnen, torkare, PVC

Produktnr: LXV423.99.10100
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Från lägsta turbiditet till tjockaste slam: SOLITAX sc

Processgivare med hög precision för bestämning av turbiditet och suspenderade ämnen. Färgoberoende metod med fotometer med två strålar infrarött/spritt ljus.
90° turbiditetsmätning enligt DIN EN ISO 7027. Bakåtspridande fotoreceptor för noggrann mätning av suspenderade ämnen enligt DIN 37414. Tidskrävande flerpunktskalibreringar med utspädda serier har ersatts med en enda korrigeringsfaktor.
Mätdata visas och bearbetas med hjälp av ett instrument. Kort sagt fördelar som i längden är framtidsorienterade och ekonomiska.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • Färgoberoende mätning av suspenderade ämnen.
  • Ingen kalibrering
  • Utmärkt korrelation med laboratorieanalyser
  • Beprövat rengöringssystem
  • Förbättra anläggningens totala effektivitet