SENSION+ DO6 Bärbar DO-mätare

Produktnr: LPV4500.98.0002
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Basinstrument utan tillbehör och elektroder.
Allt-i-ett-system med vägledd menynavigering gör allmänna elektrokemitester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

  • Simple and fast measurements
  • Ergonomic design for real one hand operation
  • IP67 protected
  • Precise and cost-efficient system