SC 1000 Givarmodul för 6 givare, utan moduler, Prognosys

Produktnr: LXV400.99.0G031
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Lokal mätning av flera parametrar & förtroende tack vare prediktiv insikt

Givarmodul för anslutning av upp till 6 SC givare. Utan relä, moduler, och nätkabel. Med Prognosys diagnostik "plug-in".
Ett styrsystem där SC givare kan anslutas och styras från består av en SC 1000 displaymodul och en eller flera givarmoduler. Systemet konfigureras modulärt enligt kundspecifika krav och kan expanderas när som helst med ytterligare mätpunkter, givare, ingångar, utgångar och businterface.
Givarmodulen används för att ansluta SC givarna till en mätstation. Flera givarmoduler kan länkas samman för att skapa ett SC 1000 nätverk.

Prognosys diagnostik "plug-in" ger en tidig insyn i mätningens tillförlitlighet och underhållsbehov. Patenterad diagnostisk mjukvara läser multipla insignaler från ditt instrument och gör dig uppmärksam på instrumentets prestanda.

Prestandacertifierad i enlighet med MCERTs regelverk.

  • Flexibel: individuellt konfigurerbar
  • Framtidssäker: alltid expanderbar
  • Intuitivt handhavande: display med pekskärm
  • Det finns många fler modeller på begäran