Särskilda testkit

LuminUltra-produktlinjen består av luminometerinstrument (PhotonMaster, PhotonMaster med surfplattesats, Kikkoman Lumitester), 2:a generationens ATP-provtagningssatser (Quench-Gone Aqueous etc.) och LumiCalc-programvara för samarbete och analys. Provtagningssatser finns tillgängliga för en mängd olika tillämpningar, inklusive dricksvatten, organiska ämnen, olja och gas, nitrifikation, avloppsvatten och industriella tillämpningar. Förutom instrument och provtagningssatser, erbjuder Hach individuella reagenter, ersättningssatskomponenter och förbrukningsvaror och rengörings- och underhållsartiklar för luminometrar.
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.

Andra produktfamiljer