RTC105 N/DN-Modul

Produktnr: LXV408.99.21101
SEK Pris: Kontakta oss

Nitrification/Denitrification. Under Control.

Control module for load-dependent control of nitrification and denitrification times. 1-channel version for intermittently operating WWTPs. With DO step control (6x digital).
Realtidsstyrningen optimerar kvävereduktionen på avloppsreningsverk som körs endera intermittent eller som SBR.
Baserat på aktuell ammonium och nitrat belastning, beräknar styrenheten när det ska luftas och med vilken intensitet, så att man kan möta föreskrivna utsläppsvärden tillförlitligt.
Drifttiden för blåsmaskinerna kan också reduceras genom att ställa in den lastberoende nitrifikations och denitrifikationstiden, därigenom sänks energikostnaderna.

  • Lastberoende luftning
  • Stabila kväveutsläppsvärden
  • Reducerad energiförbrukning
  • Enkel installation
  • When we say Service, we mean Service!