RTC101 P-modul, 2 kanaler

Produktnr: LXV407.99.01011
SEK Pris: Kontakta oss

Sluta gissa kring din kemiska fosfateliminering.

Styrmodul för automatisk, belastningsberoende dosering av fällningskemikalier för fosfateliminering. Version med 2 kanaler.
Realtidssystemet är utformat för att optimera den kemiska fosfatelimineringen vid biologiska avloppsreningsverk.
Modulen använder den aktuella fosfatbelastningen och beräknar automatiskt den minsta mängd fällningskemikalier som krävs för att nå önskade utflödesvärden.
Dessutom gör den minskade förbrukningen av fällningskemikalier att mindre slam genereras. Det sänker i sin tur kostnaderna för avvattning och hantering av slam.

  • Systemoptimering via kontinuerlig mätning
  • Dosera inte mer än nödvändigt
  • Ett färdigt, driftsklart system
  • Prediktiv diagnostik
  • När vi säger service, menar vi service!