Polyseed BOD inokulationsmedel för BOD5 metoder

Produktnr: 2918700
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

En blandning av specialiserade mikrobkulturer i en användarvänlig förpackning. Utformad för att ge en enhetlig standard för nedbrytningen av både industriellt och kommunalt avfall i BOD5-analyser.