POCKET Kolorimeter 528 nm

UTGÅNGEN ARTIKEL

POCKET Kolorimeter 528 nm
Produktnr: 5870052

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Robust och tillförlitlig våglängdsspecifik filterfotometer, 528 nm. Kan programmeras av användare. I väska, komplett med batterier, kyvetter och instruktioner för användning.
Pocket Colorimeter II-instrument för allmänt bruk är avsedda för tillämpningar som inte omfattas av analyssystem av standardtyp. De är tillgängliga för olika våglängder som lämpar sig för många anpassade kalibreringar. Förutom fabrikskalibreringen av absorbans (0-2,5 A) har instrumenten två användardefinierade, linjära tvåpunktskalibreringar och det går att välja antingen 0,00 till 2,55 eller 0,0 till 99,0 som visningsvärde.

  • Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar
  • Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester
  • Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen
  • Tillförlitliga resultat utan nätanslutning
  • Robust konstruktion men ändå lätt vikt