POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - ammoniak

UTGÅNGEN ARTIKEL

POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter™ II - ammoniak
Produktnr: 5870040

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Bärbar kolorimeter som programmerats för mätning av ammoniak, 0,01-0,80 mg/l NH3-N, salicylatmetod. I väska, komplett med reagenser, kyvetter och instruktioner för användning.
Den nya filterfotometern Pocket Colorimeter™ II är ett instrument som verkligen går att ta med överallt. Det har lätt vikt och är batteridrivet, lämpar sig för omfattande fältarbeten eller snabb processövervakning på plats. Instrumentet har två kanaler i vilka mätningar kan utföras. Varje kanal accepterar en användardefinierad kalibreringskurva. Upp till 10 standarder kan användas för att fastställa kalibreringen. Kurvan genereras med ett segment bestående av en rak linje från punkt till punkt mellan alla standarder som används. Linjära och icke-linjära kalibreringar med positiv eller negativ lutning kan utföras. En kalibreringskurva kan även anges manuellt med knappsatsen om en tidigare fastställd kurva har gjorts i kolorimetern. Minst två datapar (koncentration och absorbans) krävs.

  • Bärbar fotometer för en parameter som kan tas med överallt
  • USEPA-godkänd för dricksvatten och avloppsvatten
  • Fabriksprogrammerad
  • Vattentät, lätt vikt, robust
  • Bakgrundsbelyst display, dataloggning, visning av värden