POCKET Colorimeter II Kolorimeter 500 nm

UTGÅNGEN ARTIKEL

POCKET Colorimeter II Kolorimeter 500 nm
Produktnr: 5870050

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Robust och tillförlitlig våglängdsspecifik filterfotometer. Kan programmeras av användare. I väska, komplett med batterier, kyvetter och instruktioner för användning.
Instrumenten i serien POCKET Colorimeter II är kostnadseffektiva, filterfotometrar av hög kvalitet som har utvecklats för olika typer av colorimetriska mätningar. De okalibrerade modellerna för en specifik våglängd visar resultatet direkt i absorbansenheter.
Instrumenten har plats för två kalibreringskurvor som användaren kan lägga in själv. Upp till 10 standarder kan användas för att definiera en kalibreringskurva.
Kurvan utgörs av räta linjer mellan varje standard som används. Linjära eller ickelinjära kalibreringar med positiv eller negativ lutning kan utföras.
Kalibreringsdata kan också läggas in manuellt med knappsatsen om de har bestämts tidigare med colorimetern. Minst två datapar (koncentration och absorbans) krävs.

  • Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar
  • Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester
  • Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen
  • Tillförlitliga resultat utan nätanslutning
  • Robust konstruktion men ändå lätt vikt