PHOSPHAX sc Fosfatanalysator, 0,05–15 mg/l, 1 kanal, inomhus

Produktnr: LXV422.99.13011
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

PHOSPHAX sc – mycket anpassningsbar PO4-analysator för online-mätning

Processfotometer med hög precision för bestämning av PO4-P-halten i vatten och avloppsvatten med lägre koncentrationer av suspenderade ämnen, genom vanadat-molybdat-metoden som ger gul färg. Vid mätningen används en fotometer med automatisk nollkompensering.
Kan hantera en kontinuerlig provström från en provberedningsenhet.

Analysatorn har en isolerad kapsling för installation inomhus eller utomhus.

Analysatorn är anpassningsbar med hjälp av sc-systemet och kan kombineras med alla givare via SC-instrumentet.

Tydlig mätteknik av hög kvalitet som ger tillförlitliga värden på kortast möjliga tid (endast 5 minuter från provtagning till färdigt mätvärde!).
Avvikande mätresultat utesluts.
Vid den gula metoden används mycket lite reagens (mer än 50 % mindre mängd kemikalie) och därför sänks driftkostnaden i hög grad.
Hela systemet installeras på bassängens sida och tar mycket liten plats.

Prognosys finns nu tillgängligt för att ge dig förtroende för ditt instruments mätvärden. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för dina mätvärden och identifierar kommande underhållsarbeten i en lättläst färgdisplay.

  • Enkel hantering och drift
  • Noggranna och tillförlitliga analyser
  • Automatisk rengöring och kalibrering
  • Omfattande självdiagnostik
  • Det finns många fler modeller på begäran