Nitrifikationsinhibitor för BOD (35 g)

Produktnr: 253335
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Innehåller 2-kloro-6 (triklorometyl) pyridin (N-Serve), belagd på ett inert substrat. 2 doser i ett 300 ml prov (dispenser cap) inhiberar nitrifikation i BOD-test.