Nitrification inhibitor for BOD, formula 2533(TM), TCMP, 500 g

Produktnr: 253334
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

BOD Reagents

Innehåller 2-kloro-6 (triklorometyl) pyridin (N-Serve), belagd på ett inert substrat. 2 doser i ett 300 ml prov (dispenser cap) inhiberar nitrifikation i BOD-test.
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate. Use 0.16 gram in a 300-mL sample to inhibit nitrogenous oxygen demand in the BOD test.