NITRATAX eco sc Prisvärd, självrengörande UV-givare för nitrat, 1 mm

Produktnr: LXV415.99.10001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Kontinuerlig nitratmätning: NITRATAX eco sc

Framtagen för styrning av avloppsreningsverk med intermittent drift. Baserad på patenterad UV-absorptionsteknik med låg korssensitivitet. Turbiditetskompensering genom referensmätning.
Givare av rostfritt stål. UV-strålar projiceras genom en spalt för omedelbar mätning av nitrathalten i vatten, avloppsvatten och aktivt slam. Mätfönstren rengörs av en torkare. Utvärdering med SC-instrument. Givaren sitter säkert på bassängen eller kanalen med en specialutformad armatur som är enkelt att använda. När display-enheten ska placeras nära givaren bör räckesfästet för display-enheter användas. Genomflödesvarianten används där det av konstruktionstekniska skäl inte går att använda sig av nedsänkt installation eller där mediet gör det nödvändigt att mäta på ett filtrerat prov (vid mycket hög susp-halt, i inlopp till avloppsreningsverk etc.).

  • UV-absorptionsmetoden – beprövad, kontinuerlig och exakt
  • Eliminerar behovet av reagens, provtagning och förbehandling
  • Självrengörande system med inbyggd torkare
  • Fabrikskalibrering som varar hela livslängden
  • Integrerad styr- och reglerfunktion