Ny: NA5600sc online-natriumanalysator, 2 kanaler, väggmontering

Produktnr: LXV526.98.1012A
SEK Pris: Kontakta oss

Säkra drifttiden med exakta mätningar av låga natriumnivåer och prediktiv diagnostik.

NEW (ny) Hachs senaste natriumanalysator, NA5600sc, övervakar låga natriumnivåer med tillförlitlig online-mätteknik och inbyggda automatiska funktioner såsom autokalibrering och automatisk återaktivering av elektrod för att spara processtid. Oavsett om du övervakar natrium i ånga eller pannvatten visar Hachs natriuminstrument exakta avläsningar i realtid på en kompakt enhet som ger optimal användning och ett maximalt skydd av dina tillgångar.
- Spara tid: För att bibehålla optimal svarstid och precision har NA5600sc-analysatorn en funktion för automatisk återaktivering av elektrod. Under återaktiveringen används ofarliga kemikalier och behovet av manuell aktivering eller elektrodetsning elimineras.
- Undvik driftstopp: Prediktiva diagnostiska verktyg, inklusive Hachs egenutvecklade Prognosys-teknik, varningslysdioder och väl synliga skärmbilder hjälper dig att undvika oplanerade driftstopp.

  • Optimera driften och svarstiden med automatisk återaktivering av elektrod
  • Platseffektiv design
  • Lågt underhållsbehov
  • Undvik driftstopp