LS 120 Skakare för tensidanalys

Produktnr: LQV148.99.10001
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

För extraktion av den organiska fasen, insättning av 8 kyvetter, automatisk avstängning.