LDO sc Processgivare för löst Syre

Produktnr: LXV416.99.20001
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Den nya LDO generationen - ännu enklare, mer pålitlig och kostnadseffektiv syremätning

Neddoppning eller genomflöde. Mätning av löst syre i vatten med optisk luminescens mätmetod är kalibrerings- & driftsfri.
Inget byte av elektrolyt eller membran tack vare den optiska mätmetoden. Den nya LDO-givaren kräver ett minimalt underhåll. Syremätning med luminescensmetoden påverkas inte av någon typ av interferens.
Över10år av praktisk erfarenhet har visat att denna mätmetod överlägsen jämfört med traditionell elektrokemisk syre mätning.

Okänslig för smuts
Om den omvandlade mängden syre vid elektrokemiska mätceller begränsas av smuts på membranet (vilket förhindrar diffusion), resulterar detta i för låga resultat.
Med LDO-mätprincipen förbrukas inget syre. Smuts till följd av icke syreförbrukande
beläggningar leder därför endast till en förlängd aktiveringsstid, inte till för låga resultat.

Syregivaren förstörs inte av svavelväte - H2S
H2S i gasform leder till ett skikt av silversulfit på anoden på elektrokemiska mätceller som knappt går att lösa upp. Detta förlopp gör att anoden förstörs. LDO-luminoforen är beständig mot H2S och en mängd andra kemikalier. Därför går det utan problem att använda syregivaren
även i svåra tillämpningar.

Korta svarstider
Vid den optiska metoden för syremätning behöver syremolekylerna bara ha kontakt med luminoforen.
Svarstiderna för den optiska metoden rör sig därför inom ett område av sekunder. Om man önskar ett jämnare signalförlopp kan man ställa in signaldämpning på mätomvandlaren.

Hög känslighet vid låga syrekoncentrationer
Mäteffektens känslighet (förändring av luminescensstrålningens livslängd/förändring av syrekoncentrationen stiger med minskad syrekoncentration).
Mätprincipen uppvisar därför särskilt goda resultat i det nedre mätområdet.


Prognosys säkerställer förtroendet för ditt instruments mätvärden. Prognosys kommer att övervaka, ge tillförlitliga mätvärden och identifiera kommande underhållsåtgärder via en lättläst färgdisplay.

  • Extremt pålitlig - 36-månader garanti på givaren
  • Den optimerade temperaturgivaren och den nya 3D fabrikskalibreringen gör syremätningen ännu mer noggrann
  • Inget byte av elektrolyt krävs.
  • Fjärrfunktioner för enkel och bekväm dataöverföring via Internet och SMS
  • Följer ISO 17289:2014 Mätning av löst syre i vatten - Optisksensor-metod