Kiseldioxidreagenssats, ultralågt område, Rapid Liquid Kiseldioxidreagenssats, Rapid Liquid, 3-1 000 µg/LSiO2

Produktnr: 2678500
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

För mätning av kiseldioxid, ultralågt område, heteropolyblå Rapid Liquid-metoden. Rapid Liquid-metoder är ett ekonomiskt sätt att analysera flera prover.
För mätning av kiseldioxid, ultralågt område, heteropolyblå Rapid Liquid™-metoden. Hach-metod 8282. Område: 3 - 1 000 µg/L Satsen innehåller: molybdat 3-reagenslösning, citronsyra F-reagenslösning, lösningsmedel för spädning av aminosyrareagens och aminosyra F-reagenspulver för cirka 250 tester. Kräver genomströmningscell.

  • Bekvämlighet
  • Prestanda
  • Effektivitet