INTELLICAL LBOD-givare av standardtyp, 1m

Produktnr: LBOD10101
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

LBOD-givare av standardtyp för digital multimeter med 1 m kabel
Teknik med luminescent löst syre (LDO). BOD-givaren är en digital givare för luminescent löst syre (LDO) med ett utbytbart, integrerat omrörningssystem. Den mäter löst syre för att fastställa BOD (Biochemical Oxygen Demand, biologiskt syrebehov) i BOD-flaskor i BOD5-testtillämpningar. LBOD-givaren används för inledande och slutliga mätningar av löst syre.