Känn dig trygg i de svåra besluten

Känn dig trygg i de svåra besluten

Alla branscher har gemensamma mål: produkter av hög kvalitet som uppfyller kundernas behov, samt processeffektivitet. Användning av rätt analyslösning kan bidra till att säkerställa produktkvalitet och  optimera produktionsprocesser. Den kan också ge stöd för vattenskydd, förbättrad miljöprofil och regelefterlevnad.

Varje dag fattas beslut om produktlansering, processjusteringar eller som svar på nya problem. När du fattar viktiga beslut måste du kunna lita på tillgängliga data. Så när du letar efter en analyslösning ska du välja en som gör att du känner dig trygg i de svåra besluten.

Maximera drifttiden

Robusta, noggranna analyslösningar gör det lättare att hantera processer och optimera produktionen

Upprätthålla kvalitet

Specialutformade analysmetoder kan säkerställa höga kvalitetsnormer

Skydda din investering

Rätt analys är nyckeln till lång livslängd för din anläggning, kostnadsbesparingar och efterlevnad

Dra nytta av samarbete

Lokal teknisk support och service levererar anpassade analyslösningar

Klicka på bilden för att visa tillgängliga analyslösningar. 

industry plant 1 2 3 4 5 6

Klor totalt, fritt: Processeffektivitet, styra dosering och kostnad av biocider.

Konduktivitet: Kvalitetskontroll, enkel kontroll av inkommande vattenkvalitet.

Hårdhet: Produktionsresultat, kontrollera påverkan på kostnader före behandling eller potential för avlagringar i anläggningen.

pH-värde: Anläggningens livslängd/effektivitet, kontrollera risken för korrosion i anläggningen.

TOC: Produktionsresultat, kontrollera risken för att icke-joniska oorganiska ämnen kan orsaka avlagringar.

Turbiditet: Kvalitetskontroll, kontrollera effektiviteten av filtrering och mikrobiologisk kvalitet.


Laboratorielösningar

Processlösningar

Hydrazin: Övervakning förhindrar överdosering av syreabsorbering.

Syre: Anläggningens livslängd/effektivitet, styra dosering av syreabsorbering som reducerar korrosionn.

Fosfat: Anläggningens livslängd/effektivitet, styra tillsats av fosfat som reducerar korrosion och avlagringar.

Kiseldioxid: Kisel påskyndar skador på turbiner och rör.

Natrium: Anläggningens livslängd/effektivitet, en indikator på effektivitetsförlust i jonbytare eller membransystem som används för förbehandling.


Laboratorielösningar

Processlösningar

Regelefterlevnad, övervaka och optimera behandlingsprocessens resultat och säkerställa efterlevnad av lagstadgade gränsvärden:

 • Konduktivitet
 • Flottör
 • Näringsämnen
 • Syre
 • pH-värde
 • Slamhalt
 • Fasta ämnen
 • TOC

Laboratorielösningar

Processlösningar

Kvalitetskontroll, säkerställa optimal koncentration av tillsatser och fyllnadsmedel för att uppfylla kvalitetskrav avseende t.ex. styrka, vithet, opacitet, beständighet mot fett och gulnande:

 • Syre
 • Stärkelse
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Konduktivitet
 • Hårdhet

Fasta ämnen: Produktionsresultat, förhindra att skärmen blir igensatt.

pH-värde: Anläggningens livslängd/effektivitet, övervaka skumkvaliteten för att förbättra flockning och minska produktionskostnaderna.

AOX: Regelefterlevnad, övervaka koncentrationen av organiska halogenider i utsläppt vatten.


Laboratorielösningar

Processlösningar

Kvalitetskontroll, säkerställa optimal koncentration av tillsatser och fyllnadsmedel för att uppfylla kvalitetskrav avseende t.ex. styrka, vithet, opacitet, beständighet mot fett och gulnande

 • Syre
 • Stärkelse
 • Sulfat
 • COD/TOC
 • Konduktivitet
 • Hårdhet

Fasta ämnen: Produktionsresultat, förhindra att skärmen blir igensatt.

pH-värde: Anläggningens livslängd/effektivitet, övervaka skumkvaliteten för att förbättra flockning och minska produktionskostnaderna

AOX: Regelefterlevnad, övervaka koncentrationen av organiska halogenider i utsläppt vatten.


Laboratorielösningar

Processlösningar

Gloss: Quality Control, to ensure products comply to specifications


Laboratorielösningar

Processlösningar

 A

Vattenkonditionering och behandling

 B

Ång-/kraftproduktion och kylning

 C

Biologisk rening av avloppsvatten

 1

Blandkista

 2

Maskinkista

 3

Pappersmaskin

Laboratorielösningar

Laboratorieanalyser som har gjorts enkla, tillförlitliga och exakta så att du tryggt kan fatta beslut om kvalitet och efterlevnad.

Processlösningar

Onlinesensorer tillhandahåller informativa data som du kan lita på när du fattar kritiska beslut om drift och processer dygnet runt.