HQ40D Digital multimeter med pH gel-elektrod & Kond. elektrod, 1m kabel

Produktnr: HQ40D.99.101201
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Digital Electrochemistry with HQD

Basinstrument med 1 st gel-elektrod för pH och 1 st konduktivitets elektrod. Inklusive väska, tillbehör, buffert, adapter för nätströmsdrift och usb-anslutning
Bärbar tvåkanalig multimeter för mätning av pH, syre, konduktivitet, TDS, resistivitet, salthalt, ORP och ISE.
Den digitala mätaren och elektrodsystemet är både tillförlitligt, flexibelt och lätt att använda. De utbytbara INTELLICAL-elektroderna känns igen automatiskt och sparar alla relevanta data. De robusta, nästan oförstörbara modellerna för utomhusbruk och med flera kabellängder gör det möjligt att mäta även på platser som förut varit omöjliga att nå.

Certifierad mätprestanda enligt MCERT-bestämmelser

Menyhantering på svenska

Portabelt handinstrument för
pHmätning
Syremätning
Konduktivitetsmätning
Jonselektiva mätningar

  • Oöverträffad tillförlitlighet och enkel hantering
  • Mångsidiga elektroder för alla användningsområden, till exempel avloppsvatten, dricksvatten, processvatten
  • Tillförlitliga resultat från oåtkomliga mätplatser och vid långa avstånd – även för pH
  • Syremätning – utan kalibrering och utan elektrolytbyte
  • Alla funktioner för GLP-datahantering