Nödåtgärdskit

  • Översikt
Vattentestsatser för nödrespons är avsedd för detektering av förorenat vatten i flera olika miljöförhållanden. Lätt att använda med minimal utbildning, bärbart och tillförlitliga resultat göra dessa satser till ett idealiskt val för bestämning av vattenföroreningar.
Eclox-vattenprovtagningssatsen har snabb respons och är en tillförlitlig bärbar sats som ger en bred indikering om vattnets kvalitet och är en viktig del av ett mer omfattande system för övervakning av vattenkvaliteten. Satsen innehåller provtagningar som rekommenderas av USEPA för nödsituationsprotokoll: kemiluminiscenstoxicitet utgallring, arsenik, bekämpningsmedel och nervgaser, klor, färg, total mängd upplösta fasta ämnen och pH-värde.
GuardianBlue-verifieringssatsen används för att verifiera GuardianBlues instrumentering före ELLER efter en händelse. Satsen innehåller förbrukningsmaterial för att mäta parametrar för nödsituationer, inklusive: fritt/totalt klor, hårdhet (totalt/kalcium), alkalinitet, cyanid, toxicitet, konduktivitet, pH, arsenik och strålning.
 
Det finns inga tillgängliga produkter för den här produktfamiljen.