FP360 sc Givare för olja i vatten, 0,1–15 ppm olja, titan, 10 m, utan rengöringsfunktion

Produktnr: LXV441.99.12101
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Kontinuerlig mätning och övervakning av olja i vatten till rätt pris

Fluorescensgivare för mätning av PAH/olja i vatten. Titankropp, 10 m kabel. Utan rengöringsenhet.
Minsta lilla mängd olja försämrar vattenkvaliteten. Givaren övervakar kontinuerligt ytvatten, processvatten och industrivatten och kan hitta mycket små föroreningar av mineralolja. Den mycket känsliga UV-fluorescensmätaren sänks ner direkt i mediet.
För att kolväteövervakningen ska hållas tillförlitlig och långvarigt stabil kompenseras lampans
intensitetsvariationer. Påverkan från dagsljuset elimineras automatiskt.
Givaren kan kombineras med ytterligare givare på SC-instrumenten.

  • Lägsta ägarkostnad
  • Givare för neddoppning: mäter olja i vattnet kontinuerligt
  • Mineralolja i vatten – ner
    till spårämnesnivå
  • Tåliga givare, finns även i titan
  • Digitalt SC-instrument för upp
    till 8 elektroder