Stationär provtagare

Bühler 4010 är en provtagare som täcker 90% av provtagning i den dagliga driften. Kapslingen är isolerad och i rostfrittstål, separad elektronik och provtagningsenhet med låsbar dörr, flexibel provtagning med olika provflaskor och växlare. Hög noggranhet på provvolym, provtagning och kylskåp. MCERTs certifierad.

Bühler 3010 stationär provtagare. Ny robust plastkapsling, väderbeständig och korrosionsfri. Enkel att placera ut och att underhålla tack vare separat elektronik och provtagningsenhet inklusive låsbar dörr. Stora möjligheter när det gäller flasktyper och provväxlare i kombination med hög noggranhet på provvolym, provtaggning och kylskåp.

Bühler 4210 är en variant av 4010, men med inbyggd renspolning med vatten. Perfekt för applikationer med högre susphalter som tillexempel inkommande avloppsvatten eller i slamförtjockningen.

The Bühler 4410 är baserad på 4010 designen, men prov tas kontinuerligt men det älsta provet töms automatiskt, flakan rengörs innan den fylls med ett nytt prov (självtömmande). Exempel på applikation är utgående vatten på reningsverk där man inte behöver analysera prover varje dag.

Bühler 1027 är en enkel väggmonterad vattenprovtagare. Ställs in på tid, flöde eller händelse. Passar i de flesta applikationer, kompletaras med kylskåp.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50