DR 6000 UV-VIS-spektrofotometer med RFID-teknik

Produktnr: LPV441.99.00011
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Kombinerar kvalitet och effektivitet i det professionella laboratoriet

UV-VIS-spektrofotometern ger topprestanda både vid rutinarbeten i laboratoriet och krävande fotometritillämpningar.
Den nya UV-VIS-spektrofotometern är konstruerad och tillverkad i Tyskland för att prestera med fjärde generationens exceptionella analysnoggrannhet. Czerny-Turner-monokromatorns design minskar avvikelser och garanterar en mininmal spektral bandbredd. Den delvis transparenta spegeln riktar in mätstrålen optimalt.
Fyra sekventiella bandpassfilter minskar det inre spridda ljuset. Referensstråletekniken kompenserar för signalvariationer i instrumentet. Två kiseldetektorer med lågt brus garanterar hög selektivitet och grundläggande stabilitet hos mätsignalen.
UV-VIS-spektrofotometern förenar tillförlitliga resultat och effektivitet. Den intuitiva menynavigeringen med färgpekskärm ger möjlighet att ange och kalibrera egna metoder med bara några enkla steg. Instrumentet har en mängd olika förprogrammerade metoder. Programpaket, t.ex. för enzymologi, kolorimetri, dricksvatten och bryggerianalyser öppnar ytterligare tillämpningsmöjligheter.

Sipperenhet för genomflöde eller olika typer av provkaruseller finns som tillbehör.

Alla fotometriska tester hittar du under fliken hämtningar.

  • Förbättrad effektivitet i laboratoriet - fler än 240 förprogrammerade metoder är direkt tillgängliga
  • Jämförbara och tillförlitliga resultat - med de godkända LCK-kyvettesterna
  • Transparenta arbetsprocesser i varje situation - med tillgång till alla rådata
  • Integrerad kvalitetssäkring - med funktion för schemaläggning, utvärdering, dokumentation
  • Optimerad datahantering, LIMS-kompatibel