Applikation

Hach - Er rikstäckande partner för vattenanalys!

Hach är specialister på alla typer av vattenanalys - avloppsvatten, dricksvatten eller industriellt processvatten.
Vi erbjuder lösningar oavsett om mätningarna ska ske i laboratoriet, i fält eller mitt i processen.
Med över 80 års erfarenhet inom laboratorie- och on-line vattenanalyser är vi den perfekta partnern och erbjuder totala kvalitetslösningar för varje applikation.


Avloppsvatten

Ytvatten

Abwasser Oberflächenwasser

Tillförlitliga och regelbundna mätningar garanterar inte bara överensstämmelsen med gränsvärden, utan bidrar även till att spara energi genom att t.ex. kontrollera syrehalten eller fällningskemikalier

Produkter för vattenanalys av avloppsvatten

Mätstationer möjliggör en omfattande övervakning av ytvatten. Avancerade dataöverföringssystem garanterar att utrustningens statusinformation är tillgänglig överallt och alltid.

Produkter för vattenanalys av ytvatten

Produktstyrning och -övervakning, kvalitetskontroll

Pannvatten och kylvatten

Produktkontrolle und -überwachung Kühl- und Kesselwasser

Systematiska mätningar under processen är en fundamental del av produktions- och anläggningsövervakningen. Att identifiera och eliminera svaga punkter sparar resurser och minskar reparationskostnader.

Produkter för vattenanalys till produktstyrning och -övervakning

Lämpliga mätmetoder garanterar en hög kvalitet i applikationer som använder vatten som medium för kylning och uppvärmning. Rätt använda bidrar de även till att minska kostnaderna.

Produkter för vattenanalys av pannvatten och kylvatten

Slam

Råvatten

Schlamm Rohwasser

Stora förbättringar kan göras inom slamhanteringen med de rätta analyserna. Att skapa de optimala koncentrationerna reducerar energi-, transport- och avfallskostnader.

Produkter för vattenanalys av slam

Inom varje bransch är det viktigt att bestämma de ämnen som ingår i det använda råvattnet. Om fördelningen är felaktig, kan anläggningskomponenter skadas.

Produkter för vattenanalys av råvatten

Högrent och ultrarent vatten

Reinst-und Ultrareinstwasser

Extremt rena rumsförhållanden kräver extrema analysmetoder. Tillförlitligt identifiering och borttagning av mycket låga saltkoncentrationer eller mycket små partiklar förhindrar kostsamt spill.

Produkter för vattenanalys av högrent och ultrarent vatten