Hyr trailern för en behovsanalys på Er anläggning med dataöverföring

Parametrar: TOC, totalfosfor, orto-fosfat, ammonium, nitrat, slamhalt, syre, filtrering, provtagning m.fl.

Referenser: Malmö, Sjölunda ARV, Klagshamn ARV, Tekniska Verken Linköping, Elmo-leather, SCA Obbola, SCA Östrand, Waggeryd Cell, Strängnäs kommun och Stora Enso Fors.