Retur av förbrukade testkit till Hach!

Önskar du ytterligare information eller har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 08-798 05 00, fax 08-798 05 30 eller e-post info-se@hach.com

Under veckorna 26-30 och 51-52 tar vi ej emot kemreturer.​


Instruktion för retur av TOC kyvett-tester
Instruktion för retur av kyvett-tester
Instruktion för retur av AccuVac-behållare