Idrifttagning

Med idrifttagning från Hach Service får du total funktionalitet och optimal instrumentprestanda från första början. Du får inte bara idrifttagning, instruktioner och handhavandeutbildning utan även att din 24 månaders fabriksgaranti börja gälla från och med det datum som idrifttagningen sker istället för leveransdatumet.  

Begär Information