Idrifttagning

Fast Pris för Fältservice
- Förebyggande fältservice utförs på plats
- Inklusive slitagedelar

|

Fast Pris för Fältreparation
- Fältreparation utförs på plats
- Inklusive reservdelar

|

Fast Pris för Central service
- Förebyggande service utförs i vårat reparationscenter
- Inklusive slitagedelar

|

Fast pris för Central Reparation
- Reparation utförd i vårat servicecenter
- Inklusive reservdelar

|

Fler erbjudanden från Hach Service

Med IQ/OQ från Hach får du dokumenterat bevis på att ditt instrument funkar efter hur det är designat för rätt miljö och ger korrekta resultat.
Beroende på instrumenttyp kan det behövas ytterligare utrustning för att utföra IQ/OQ.

Kalibreringsservicen från Hach ger dig bevis på att ditt instrument fungerar med rätt specifikation.
En fabrikskalibrering behöver utföras med regelbundna intervaller enligt instrumentets rekommendation.

 

Begär Information