Idrifttagning

Fast Pris för Fältservice  

Med fältservice till fast pris får du förebyggande underhåll på plats av kvalificerad Hach-tekniker så din utrustning kan behålla optimal prestanda .

 I avgiften ingår:

 • Fältservice
 • Resekostnader  
 • Alla slitagedelar som underhållet kräver

Fast Pris för Fältreparation  

Fältreparation till fast pris utförs på plats av kvalificerad Hach-tekniker.

 I avgiften ingår:  

 • Reparation på plats  
 • Resekostnader  
 • Alla reservdelar som behövs för reparationen

Fast Pris för Central service 

Med centralt underhåll till fast pris får du förebyggande underhåll som utförs av kvalificerad Hach-tekniker på vårt servicecenter så din utrustning kan behålla optimal prestanda.

 I avgiften ingår:  

 • Förebyggande underhåll utfört på vårt servicecenter  
 • Fraktkostnaden  
 • Alla slitagedelar som underhållet kräver

Fast pris för Central Reparation  

Centralreparation till fast pris utförs i vårt servicecenter av kvalificerad Hach-tekniker.

 I avgiften ingår:  

 • Reparationen i vårt servicecenter  
 • Fraktkostanden  
 • Alla reservdelar som behövs för reparationen

Fler erbjudanden från Hach Service

 Med IQ/OQ från Hach får du dokumenterat bevis på att ditt instrument funkar efter hur det är designat för rätt miljö och ger korrekta resultat.
Beroende på instrumenttyp kan det behövas ytterligare utrustning för att utföra IQ/OQ.

Kalibreringsservicen från Hach ger dig bevis på att ditt instrument fungerar med rätt specifikation.
En fabrikskalibrering behöver utföras med regelbundna intervaller enligt instrumentets rekommendation.

Begär Information